* Deze velden moeten worden ingevuld.

Akkoordverklaring gegevensgebruik

Ik ga ermee akkoord dat de gegevens die ik bij deze contactaanvraag heb doorgegeven worden gebruikt om mij te adviseren, productinformatie toe te sturen en serviceaanbiedingen per post, telefoon en e-mail te doen toekomen, alsmede dat deze gegevens worden gebruikt voor marktonderzoeksdoeleinden door.
Indien u verwerking en gebruik van uw gegevens op een later tijdstip wilt herroepen, neem dan contact op met Ligna Recta bvba, Van Schoonbekestraat 1, 2018 Antwerpen. U kunt ook een mailtje sturen naar: bulthaupantwerpen@lignarecta.be. Helaas kunnen we u daarna niet meer van informatie en advies voorzien.