Bereikbaarheid

vanuit Gent : via de E17 Gent-Antwerpen, doorheen de Kennedytunnel Antwerpen binnenrijden. Vervolgens afrit 5a-Antwerpen-Centrum nemen en invoegen op de N113, de Leien. Na ongeveer 2900m rechts afslaan naar de Mechelsesteenweg. Na 750 m vindt u uw bulthaup-shop rechts op de hoek van de Van Schoonbekestraat met de Mechelsesteenweg.

vanuit Brussel : via de E19 Brussel-Antwerpen, doorheen de Craeybeckxtunnel Antwerpen binnenrijden. Vervolgens links aanhouden en invoegen op de N155. de Generaal Lemanstraat. De weg aanhouden rondom het Harmoniepark en de Mechelsesteenweg volgen. Na ongeveer 250m vindt u uw bulthaupshop links op de hoek van de Van Schoonbekestraat met de Mechelsesteenweg.

een private parking is voorzien in het gebouw (eerste parking links in de Van Schoonbekestraat). een telefoontje naar 03 290 33 44 volstaat om de poort te openen.


* Deze velden moeten worden ingevuld.

Akkoordverklaring gegevensgebruik

Ik ga ermee akkoord dat mijn aanvraag hierboven en de door mij erin verstrekte gegevens door Bulthaup Gmbh & Co KG als verantwoordelijke instantie aan de in de colofon vermelde bulthaup partner doorgegeven worden en door bulthaup en de bedoelde partner ten behoeve van de beantwoording van mijn aanvraag per e-mail, het versturen van bulthaup productinformatie en bijbehorende serviceaanbiedingen per post, alsmede ten behoeve van marktonderzoek worden opgeslagen en gebruikt.

Houd rekening met het volgende: zonder uw akkoordverklaring wordt uw aanvraag niet beantwoord. De verwerking van de op het contactformulier ingevulde gegevens geschiedt op basis van uw instemming (Art. 6 lid 1 onder a van de VGA). U kunt uw akkoordverklaring t.a.v. de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de vermelde doeleinden te allen tijde herroepen. Richt uw herroepingsverklaring aan Bulthaup GmbH & Co KG, onder vermelding van 'Datenschutz', 84155 Aich, Duitsland, of stuur een e-mail naar datenschutz@bulthaup.com. Wij zullen dan de betreffende bulthaup partner van uw herroeping op de hoogte stellen.